กลอนดีๆ

posted on 26 Jan 2010 19:08 by tanapat080

เธอลืมเขาไม่ได้       จำไว้
แฟนเก่าเธอมีใคร   ไม่รู้
บอกเธอว่าตัดใจ      แฟนใหม่ ยังมี
แฟนใหม่คือคนนี้    ที่เฝ้า ดูแล

......................................................

 

   รักนี้หวังให้รู้           คนดี
ตัวฉันก็สุขสี               หม่นไร้
ยังหวังคู่นารี              กับเจ้า กาลนา
ตัวฉันกับเธอนั้น         เปี่ยมล้น ฤาใจ

 

 

อดีตผ่านมานั้น             ดูซึ้ง    ตรึงใจ
เธอเลอเลิศเกินใคร        ยิ่งแล้ว
พอเลิกร้างลากัน           รู้สึก   ดีอยู่
ความผูกพันบ่แคล้ว      เป็นห่วง   อยู่นา

 

 

 เธอสวยสุดใคร่แจ้ง...........................ทราบถึง   หนึ่งใน
หลงใฝ่แอบรักใน..............................แม่เจ้า
เพียงเห็นแค่ดวงพักตร์......................ดูดดื่ม     ซาบซ่าน
หวังแค่เพียงแอบเฝ้า.........................ห่วงเจ้า   ดูแล

 

 ฝึกหัดกลอนแต่งให้........................สายใย   ท่านดู
มันไม่หมูยากจัง.............................แน่แท้
วางเอกใส่โทษโท...........................มันช่าง   แสนเหนื่อย
ลองแต่งจึงยอมแพ้..........................บ่สู้   สายใย

 

ราตรีดึกไม่สู้........................เปลือกตา   หย่อนยาน
มันไม่อยากทำงาน................ง่วงแล้ว
หาวหวอดอ่านตาลาย............กลอนที่   ใครแต่ง
ดูท่าคงจบแล้ว......................เพื่อนข้า   ลานอน

 

เธอสวยสุดใคร่แจ้ง...........................ทราบถึง   หนึ่งใน
หลงใฝ่รักคำนึง..............................แม่เจ้า
เพียงเห็นแค่พักตร์ตรึง......................ดูดดื่ม     ซาบซ่าน
หวังแต่เพียงแอบเฝ้า........................ห่วงเจ้าดูแล.........

 

ฝึกหัดกลอนแต่งให้........................สายใย   ท่านดู
มันไม่หมูยากใจ.............................แน่แท้
วางเอกใส่โทษไง...........................มันช่าง   แสนเหนื่อย
ลองแต่งจึงยอมแพ้..........................บ่สู้สายใย ........

 

เอกโทตรงแน่แล้ว......................ถูกใจ
สัมผัสสระลืมไป........................เร่งค้น
โคลงสุภาพสวยใส.....................ตัวอย่าง
ลิลิตพระลอต้น.........................แต่งไว้งามขำ.

 

ใจหวังดีรักล้น                  เรือนกาย
หวังอยู่เคียงคลาย             ขุ่นข้อง
รักเหลือเผื่อวันตาย            ตรงต่อ
เพียงมั่นสัญญาคล้อง         เคลื่อนคล้อยรอยรักฯ

หัวใจหวงห่วงน้อง            นวลจันทร์
จึงเอ่ยคำรำพัน                  พจน์พร้อย
ฝากถึงพึ่งตะวัน                 คอยส่อง
แสงสบตาดวงน้อย             อย่าให้คลาดคราฯ

 

รักรื่นชื่นเช่นน้ำ            อบหอม
หวนจิตคิดถนอม          แนบน้อง
เจือจรรกลั่นกลิ่นรอม    รวยรื่น  ชื่นเอย
เคยชื่นรื่นรศต้อง         ตกไร้ ไกลสมร ฯ

 

โคลงดีคีย์ดีดได้             ดุลกัน
ขอเพิ่มพจน์รำพัน           พี่แล้ว
คำตายแทรกแทนทัน     เสียงเอก
โทสี่เอกเจ็ดแผ้ว            ผ่องเค้าบุราณมา....

 

จวนรุ่งฟุ้งดอกไม้       ไพรพนม
รื่นรื่นชื่นอารมณ์         เรื่อยริ้ว
ร่วงหล่นบนเผ้าผม      ผอยถูก  จมูกเอย
ลมผ่าวหนาวดอกงิ้ว    ง่วงเศร้าเหงาหงิม ฯ


หนาวลมห่มพ่าแก้          แม่เอย
หนาวที่ใจใครเลย          จะแก้
ยามรุ่นอุ่นอกเคย            เคียงคู่  อยู่แฮ
ยามเฒ่าเปล่าทรวงแท้    เที่ยวค้างกลางดงฯ
 

 

ใจหลงหอมดอกฟ้า           ฟุ้งลม
หวังวาดวันชิดชม             ชื่นล้ำ
นึกนุชอาจนิยม                  ยอมช่วย
โน้มกิ่งมิปล่อยช้ำ              พี่น้อมอิงนวล

 

เธอลืมเขาไม่ได้           จำไว้
แฟนเก่าเธอมีใคร       ไม่รู้
บอกเธอว่าตัดใจ         แฟนใหม่ ยังมี
แฟนใหม่อยากเคียงคู่       คอยเฝ้า ดูแล

 

ถูกสัมผัสแต่ซ้ำ                   คำกานท์
เสียงเอกคำตายทาน            ทดได้
เสียงโทแค่โบราณ               บังคับ จุดแล
คลอขับโคลงครวญให้          แจ่มแจ้งวรรณกรรม

 

 ..ถ้าผิดพลาดพลั้งไปอภัยด้วย
อินเตอร์เน็ตไม่อำนวยไม่ช่วยฉัน
โคลงตัวอย่างลิลิตพระลอนั้น
ท่องจำมั่นไว้เถิดเลอเลิศจริง

Comment

Comment:

Tweet